تبلیغات
سرور 7 ایران

در تاریخ 10/21

ساعت 12 بعد از ظهر شروع به کار کرد


در این سرور امکان فرا خواندن سریع نیروهای در حال برگشت با دادن طلای بازی وجود نخواهد داشت.


با تشکر پدرام